Proračun Grada Ploča za prvih 6 mjeseci: Realizacija na razini od 25%, planirani projekti nerealizirani, a neplanirani realizirani

0

Gradski odbor HDZ-a Ploča poslao nam je priopćenje uoči današnje sjednice Gradskoga vijeća:

Za danas je predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča Aleksandar Ostojić sazvao 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča na kojoj će se između ostalog naći i točka Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Iako smo tek na pola fiskalne godine, polugodišnje izvješće služi gradskim vijećnicima i građanima Grada da im se prezentira u kojem smjeru ide realizacija projekata kao i planirani prihodi i rashodi za tekuću godinu. I naravno, da daju podršku Gradonačelniku za nastavak realizacije proračuna ili da upozore na potencijalne probleme. Ono što bi svakako bilo korisno da se prezentira gradskim vijećnicima, zbog cjelovite financijske slike, je i stanje obveza Grada prema dobavljačima kao i stanje novca na računu Grada. Međutim, kao i prethodnih godina na to uvid imaju samo gradske službe i Gradonačelnik koji na službena pitanja i zahtjeve gradskih vijećnika po dobrom starom običaju ne odgovaraju.

Proračun Grada funkcionira na način da temeljem planiranih prihoda planirate i određene projekte i rashode koje ćete financirati tokom godine. Ukupno planirani proračunski prihodi sastoje se od planiranih prihoda poslovanja u iznosu od 65,3 mil kuna, planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (gradsko zemljište) u iznosu od gotovo 15,7 mil kuna, planiranih primitaka od zaduživanja (HBOR) od 2,5 mil kuna i vlastitih namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Ploča u iznosu od 1,8 mil kuna.

Planirani prihod od prodaje zemljišta je 15,7 mil kuna, od komunalnog doprinos 4,7 mil kuna, od komunalne naknade 10,4 mil kuna, planirani prihodi od pomoći (tekuće i kapitalne) iz EU fondova su 5,8 mil kuna, prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 7,5 mil kuna, od pomoći iz drugih proračunskih korisnika 15 mil kuna itd. Na 9-oj sjednici Gradskog vijeća (14.03.2022.) donesena je Odluka o povećanju komunalne naknade i komunalnog doprinosa kako bi se pokrili postojeći dugovi i minusi Grada i financirali budući projekti. Međutim, ni to nije pomoglo da se napuni gradski proračun budući da je realizacija za prvih 6 mjeseci ove godine 22 mil kn što je tek malo više od 25% planiranih prihoda. Značajan iznos proračuna se odnosi i na prodaju gradske imovine, ali pitanje je koliki interes će biti investitora za većim ulaganjima kad su troškovi komunalnog doprinosa na maksimalnoj zakonskoj razini kao što su npr. i u Splitu.

Podsjetimo samo da planirani proračuna Grada Ploča za 2022. godinu iznosi gotovo 83,5 mil kuna te je donešen uz podršku i hvalospjeve vijećnika SDP-a i MOST-a kako je istodobno razvojan i socijalno osjetljiv, a oporbeni vijećnici su bili uskraćeni za odgovore na koji način se došlo do izračuna pojedinih prihoda budući da je proračun već tada bio „prenapuhan“. Dokaz tome je i planiranje i realizacija prethodnih godina gdje je prosječno odstupanje od planirano i realiziranog proračuna bilo manje za 30% pa je tako prošle godine planirani proračun bio 74 mil kn dok je realizirano nešto manje od 44 mil kn. Laički rečeno, 30 mil kn planiranih projekata nije realizirano i većina njih je prebačena u plan za ovu godinu. Normalno bi bilo da će isti biti financirani ove godine jer su već spremni, planirani već zadnjih par godina i na neki način imaju prednost. Mjesni odbori koji većinom predlažu navedene projekte svake godine se nadaju realizacije barem jednog projekta kako bi poboljšali kvalitetu života u svojim mjestima.

Planirani su npr. projekti dječjih igrališta u Baćini, Stablini i Čeveljuši, uređenje trgova i parkinga u Pločama, sanacija potpornih zidova u Pločama, uređenje plaže u Rogotinu, sanacija puteva i ulica u svim mjesnim odborima, razvoj cikloturizma u Baćini i Jezeru, izgradnja prometnice Banja-Komin i slični kapitalni projekti. Projekti su to koji se već duži niz godina planiraju, uvrštavaju u proračun, izglasaju na gradskom vijeću i nakon toga ne budu realizirani. Ali izgleda da to i nije bitno budući da su se tokom ove godine realizirali projekti koji uopće nisu bili planirani u donešenom proračunu, a direktno su povezani s Gradonačelnikom i njemu bliskim osobama. Tako je prilikom donošenja proračuna za ovu godinu izostavljen dugogodišnji projekt uređenja poučne staze Ostojići – Krstičevići, ali je isti ostvario financiranje u iznosu većem od 330.000 kn ne uključujući zadnji ugovor koji je sklopljen 18.05. s ciljem asfaltiranja iste. Prema službenom registru Ugovora ukupna vrijednost dosadašnjih radova od 2018-e je više od 1,65 mil kuna ne računajući radove „manjih“ vrijednosti za koje nisu potpisani ugovori.

Ekspresno je odrađeno i uređenje dječjeg igrališta na području mjesnog odbora Banja kojeg, zamislite, vodi bivši savjetnik Gradonačelnika. Možda ga je on i savjetovao kako izigrati ostale mjesne odbore i realizati svoje  projekte mimo usvojenog proračuna.

Uz neadekvatno punjenje gradskog proračuna svima nam je jasno da se određeni projekti moraju prolongirati i pametnije planirati, ali ne možemo prijeći preko toga da se na netransparentan način realiziraju neplanirani projekti i troškovi direktno povezani s Gradonačelnikom i njegovim suradnicima. Na taj način se svim mjesnim odborima koji predlažu i planiraju projekte šalje poruka da nije bitna kvaliteta i značaj projekta već je samo bitno tko je bliže vladajućima. Danas u 16:30 svi gradski vijećnici imaju priliku reći što misle o načinu upravljanja Gradom te podržati ili nastojati promijeniti netransparentan način realizacije projekata i proračuna Grada Ploča.

Gradski odbor HDZ-a Ploče

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.