Privredni subjekti plaćat će veću komunalnu naknadu, evo tko će plaćati manju komunalnu naknadu i komunalni doprinos

0

Vladajuća koalicija u Pločama (SDP-MOST) donijela je  novu Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade. Usvojenom Odlukom bod se povećava sa 0,30 kuna (mjesečno) na 0,39 kn (mjesečno), odnosno sa 3,60 kn (godišnje) na 4,68 kn (godišnje), odnosno za 30 posto. Ako to preslikamo na ključne gospodarske i javne subjekte koji nose glavninu ostvarenja ukupnog iznosa komunalne naknade za Grad Ploče, proizlazi da će Lučka uprava Ploče, umjesto dosadašnjih milijun kuna, plaćati nešto manje od 1,9 milijuna kuna, Luka Ploče d.d. umjesto 2,5 milijuna kuna, 3,3 milijuna kuna, Ministarstvo državne imovine umjesto 950 tisuća kuna, oko 1,25 milijuna kuna, NTF umjesto 885 tisuća kuna, 1,15 milijuna kuna, ATT umjesto 771 tisuća kuna 925 tisuća kuna, Ministarstvo obrane umjesto 600 tisuća kuna, 780 tisuća kuna itd.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Damir Živković rekao je kako na javnom savjetovanju nije bilo nikakvih primjedbi ili sugestija te da će Grad Ploča na ovaj način godišnje namaknuti oko 3,5 milijuna kuna. Odluka je donesena bez rasprave vijećnika, uz tri HDZ-ova glasa protiv.

2.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, iznos zaduženja komunalne naknade računa se kao umnožak triju varijabli, koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda (B). Također sukladno odredbama navedenog Zakona, koeficijent namjene za različite djelatnosti je definiran u maksimalnom iznosu od 10.

Vijeće je, također većinom glasova, donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi gdje se uvode dvije nove olakšice  kod utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade. Jedna olakšica odnosi se na fizičke osobe  koje se od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor oslobađaju u 50-postotnom iznosu.

Druga olakšica odnosi se na  mikro subjekte malog gospodarstva koji se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u 30-postotnom iznosu ukoliko prosječan broj radnika tijekom protekle godine nije prešao broj deset te ukoliko prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do dva milijuna eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do dva milijuna eura.

Treća olakšica se odnosi na stambene  prostore za koje postoje pravovaljani energetski certifikat te su razvrstani u energetski razred „A“ ili viši. Takvi stambeni prostori, odnosno obveznici koji ih koriste, ostvaruju dodatnih 25 posto popusta na iznos komunalne naknade.

Također, sukladno usvojenoj Odluci o dopuni odluke o komunalnom doprinosu, od obveze plaćanja komunalno doprinosa, djelomično će se, u 50-postotnom iznosu, osloboditi mikro subjekti malog gospodarstva, sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva, uz uvjet da pokazatelji utvrđeni na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, ne prelazi slijedeće granične vrijednosti: prosječan broj radnika tijekom protekle poslovne godine je deset; prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do dva milijuna eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do dva milijuna eura.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.