HOTEL LABINECA: Grad Ploče i Općina Gradac ne moraju isplatiti 17 milijuna kuna obitelji Stipić

0

Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je rješenje kojim se prihvaća žalba Grada Ploča i Općine Gradac na prvostupanjsko  rješenje Ureda državne uprave  po kojem su Grad Ploče i Općina Gradac, u predmetu Labineca, trebali isplatiti obitelji Stipić preko 17 milijuna kuna.

Podsjetimo, 1985. godine, Rješenjem o deposedaciji obitelji pokojnoga Ivana Stipića iz Gradca oduzeto je, bez sporazuma o iznosu naknade, oko tri i pol tisuće metara četvornih građevinskoga zemljišta na kojemu je izgrađen hotel Labineca. Sukladno tadašnjim propisima, bivša Općina Ploče oduzela im je to zemljište i dodijelila ga Hotelima Jadran u svrhu izgradnje hotelsko – turističkih sadržaja. Ugovorom su Općina Ploče i hotelsko poduzeće regulirali obvezu Hotela Jadran, u čiju korist je zemljište oduzeto, da isplati iznos, koji će obitelj Stipić naplatiti od Općine Ploče ili njenih pravnih sljednika. U to se vrijeme tzv. pravična naknada mjerila u iznosima koji su bili smiješno mali. Jedan dio ljudi kojima je oduzeta zemlja prihvatio je te iznose, ali je obitelj Stipić odbila i pokrenula postupak za naknadu vrijednosti oduzetoga zemljišta.

labineca 1

O ovoj temi čitajte u tiskanom izdanju Slobodne Dalmacije.

Tijekom godina donešena su rješenja u prvostupanjskom postupku, ali bi se to žalbenim postupkom stalno vraćalo na dodatne provjere i utvrđenja. Grad Ploče i Općina Gradac upisali su privremenu mjeru zabrane raspolaganja i otuđenja na nekretnini na kojoj se nalazi hotelsko – turistički kompleks Labineca (hotel, apartmani, poslovni prostori) u iznosu od preko dva milijuna kuna. Međutim, očekivani iznos naknade bio je preko osam milijuna kuna. Kako su se u međuvremenu utvrdile obveze između Grada Ploča i Općine Gradac, kao pravnih sljednika bivše Općine Ploče, i to arbitražnom odlukom, odnosno odlukom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za utvrđivanje prava i obveza bivših općina, utvrđen je i omjer prilikom sukcesije između Ploča i Gradca u odnosu 85 naprema 15 posto. To znači da će Grad Ploče morati snositi 85 posto utvrđenog iznosa, a Općina Gradac 15 posto s tim da nakon toga mogu potraživati taj iznos od Hotela Jadran. No, nakon toga taj je iznos više nego dvostruko povećan, na preko 17 milijuna kuna, temeljem procjene imenovanog vještaka, pa bi po tome izračunu obveza Grad Ploča bila gotovo preko 14,6 milijuna kuna, a Općine Gradac oko 2,5 milijuna kuna.

Sada je drugostupanjsko tijelo ocijenilo da je pobijano rješenje zakonito u pogledu obveznika naknade, ali nije zakonito u pogledu visine naknade. Visina naknade je procijenjena na osnovu procjene vještaka. Imenovani vještak je prvostupanjskom tijelu dostavio svoj nalaz i mišljenje u siječnju 2017. godine a kao usporedne nekretnine odabrao je tri nekretnine (građevinsko zemljište) u k.o. Tučepi i k.o. Podgora.  Vrijednost predmetnog zemljišta procijenio je na 615 eura po „kvadratu“.

labineca 2

O ovoj temi čitajte u tiskanom izadnju Slobodne Dalmacije.

Grad Ploče i Općina Gradac dostavili su pisane prigovore na previsoko utvrđenu tržišnu vrijednost, nakon čega su u lipnju 2018. godine na usmenoj raspravi saslušane stranke i vještak. Prvostupanjsko tijelo je naložilo vještaku da dostavi dopunski nalaz i mišljenje, što je on i učinio u listopadu 2018., nakon čega je tržišna vrijednost predmetnog zemljišta procijenjena na 664,2 eura po metru četvornom.

Prvostupanjsko tijelo je tada zaključilo postupak, odbilo daljnje prigovore i donijelo rješenje, koje je u konačnici poništeno. Poništeno je, među ostalim, jer je vještak bio dužan utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine prema stanju u vrijeme deposedacije u mjesecu rujnu 1985. a ne 2017. godine i to za područje Gradca a ne Tučepa i Podgore i jer nije pravilno utvrdio stanje nekretnine u vrijeme oduzimanja u smislu komunalno-infrastrukturne opremljenosti.

labineca

O ovoj temi čitajte u tiskanom izadnju Slobodne Dalmacije.

Predmet se sada vraća na ponovni postupak u kojem će prvostupanjsko tijelo otkloniti uočene nedostatke tako što će pribaviti novi nalaz i mišljenje drugog građevinskog vještaka podatke Porezne uprave i agencije za promet nekretnina i sl.

Share.

About Author

Comments are closed.