Poduzetnički inkubator Ploče: Javni poziv za korištenje poslovnog prostora

0

Na temelju odredbe toč.3. Pravilnika o korištenju usluga poduzetničko-proizvodnog
impulsnog centra Ploče, Klasa: 400-06/20-01/05, Urbroj: 2117/1-01-20-3, od 14. siječnja
2020. god., CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO d.o.o. Dubrovnik, Vukovarska 16, OIB: 98475504404,
kojeg zastupa direktorica Karmen Kutnjak, raspisuje dana 15. svibnja 2023. sljedeći:
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Mreže
poduzetničkih inkubatora Dubrovačko-neretvanske županije,
„Poduzetničko – proizvodno impulsni centar Ploče nadalje Poduzetnički inkubator Ploče“
I.
Predmet natječaja je davanje u subvencionirani zakup poslovnog prostora.
U prizemlju objekta su određena 2 poslovna prostora:

 1. Ured broj 1 – veličine 50,40 m2 za uslužne i druge djelatnosti
  Ured broj 1A – veličine 34,41 m2 za uslužne i druge djelatnosti
  Na 1. katu objekta su određena 2 poslovna prostora:
  1. Ured broj 3 – veličine 42,55 m2 za uslužne i druge djelatnosti
  2. Ured broj 6 – veličine 55,77 m2 za uslužne i druge djelatnosti
  CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO d.o.o. zadržava pravo podjele prostora do razine potrebne za
  nesmetano obavljanje djelatnosti pojedinih poduzetnika koji koriste prava inkubacije
  sukladno propisima koji reguliraju minimalne uvjete za rad u takvim prostorima. CENTAR ZA
  PODUZETNIŠTVO d.o.o. zadržava pravo da u isti poslovni prostor primi više stanara uz njihovu
  prethodnu suglasnost.
  II.
  Zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator Ploče te za subvencionirano korištenje poslovnog prostora mogu podnijeti poduzetnici početnici koji:
  • su registrirani sa sjedištem na području Dubrovačko-neretvanske županije
  • u vlasništvu fizičkih osoba državljana RH (min 50%)
 • ne posluju dulje od tri godine za uslužne djelatnosti, dulje od 5 godina za proizvodne
  djelatnosti
  • imaju najmanje jednog zaposlenog (vlasnik uključiv)
  • nemaju dugovanja prema državi i zaposlenima (Potvrda porezne uprave i Skupna
  izjava)
  • koji su pozitivno poslovali u prethodnoj godini poslovanja sukladno zadnjem
  financijskom izvješću
  • koji nemaju dodijeljene potpore veće od 200.000 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne
  godine (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti)
  Napomena: Ukoliko poduzetnik već ostvaruje pravo na potporu manju od navedenog
  limita po drugim osnovama, isti može ostvariti subvencije po ovom Javnom pozivu u
  visini koja zbrojena sa preostalim već ostvarenim iznosom potpore po drugim osnovama ne smije premašiti limit od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne
  godine.
  III.
  Poslovni prostor daje se na subvencionirani zakup na vrijeme do najviše 3 godine za uslužne
  djelatnosti, odnosno 5 godina za proizvodne djelatnosti.
  IV.
  Naknada za korištenje poslovnih prostora će biti usklađena s tržišnom (komercijalnom)
  cijenom, s tim da se korištenje poslovnih prostora od strane poduzetnika plaća po sljedećim
  uvjetima:
  • za uslužne djelatnosti:

za 1. godinu boravka: poduzetnik plaća 10% komercijalne cijene
• za 2. godinu boravka: poduzetnik plaća 20% komercijalne cijene
• za 3. godinu boravka: poduzetnik plaća 30% komercijalne cijene
Ukoliko u inkubatoru ima slobodnih poslovnih prostora, moguće je da poduzetnik ostane i
nakon isteka ugovora, ali u tom slučaju plaća 100% tržišnu vrijednost zakupa poslovnog prostora.

Prednost pri dodjeli prostora navedenim slijedom imat će:
• deficitarne djelatnosti*
• inovatori
• mladi poduzetnici (do navršenih 30 godina života)
• žene poduzetnice
• poduzetnici s invaliditetom
*Deficitarne djelatnosti određene su Popisom deficitarnih zanimanja DNŽ Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje.
Ukoliko 2 ili više prijavitelja ostvaruju jednake uvjete, prednost imaju ranije podneseni
Zahtjevi za prijem u Inkubator. Ovaj Poziv otvoren je do 31. svibnja.
VI.
Zahtjev za ulazak u poduzetnički inkubator može se podići u protorijama Centra za
poduzetništvo (Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik), Poduzetničkog inkubatora Ploče (Crna Rika
7A, 20340 Ploče) ili na web stranici inkubatora www.poduzetnicki-inkubator-dnz.hr, te na webstranici https://www.czp.hr.
Uz pisani zahtjev podnositelj je dužan dostaviti:
• popunjen obrazac zahtjeva
• dokaz o registraciji
• kopiju osobne iskaznice
• skupnu izjavu
• potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva
• obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
• obrazac JOPPD (potvrda HZMO)
Obilazak inkubatora u svrhu upoznavanja prostora moguć je svakog dana radnog dana u
vremenu od 9.30 do 14.00 sati uz raniju najavu na mail ploce@poduzetnicki-inkubator-dnz.hr.
Cijeli tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje:

javni_poziv-ploce_2023

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.