Završeni radovi na Jadranskoj magistrali u sklopu kapitalnog projekta Aglomeracija Ploče

0

Na Jadranskoj magistrali u Rogotinu postavljeni su zadnji „kvadrati“ asfalta koji je predviđen na državnoj cesti u sklopu kapitalnog projekta aglomeracije Ploče.

Na magistrali u Rogotinu proteklih su tjedana postavljena dva gravitacijska cjevovoda i jedan tlačni cjevovod, tako da, što se tiče te državne dionice, preostaju još samo manji prokopi u Stablini, koji će se obaviti nakon završetka turističke sezone.

a1

Inače, ukupna duljina ugovorenih kolektora na području Ploča, Baćine, Peračkoga Blata, Stabline, Rogotina i Šarić Struge je 51.522,96 metara, a do sada je izvedeno 29.936,84 metara ili 58,10 posto. U zadnjih dva i pol mjeseca izgrađeno je oko 6,5 kilometara mreže. Ako se radovi, čiji je izvođač zagrebačka tvrtka Kamgrad, nastave takvim tempom, očekuje se završetak projekta u previđenom roku.

a2

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, a financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna je vrijednost projekta oko 32 milijuna eura od čega se na IZVOR, kao nositelja projekta, odnosi preko milijun eura, a na Grad Ploče nešto više od pola milijuna eura.

a3

Svrha je projekta ponajprije povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. No, kroz projekt aglomeracije poboljšat će se vodoopskrbni sustav i smanjiti gubici vode, smanjiti onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšati kvaliteta voda i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva. Završetak projekta očekuje se 31. Prosinca 2023. godine.

a4 a5 a6

Share.

About Author

Comments are closed.