„Živija san u pet mista, a nisan se maka iz kuće”

0

Predavanje „Živija san u pet mista, a nisan se maka iz kuće” nastalo je prije svega na temelju arhivističke obrade i sređivanja arhivskoga gradiva u pismohrani Grada Ploča i historiografskog znanstvenog valoriziranja spisa, fondova i zbirki, koji svjedoče o promjenama imena grada Ploča, od za sada najstarije poznatog spomena grada 6. studenoga 1387. iz vremena Dubrovačke Republike, do danas.

Davanje gradu imena Aleksandrovo u vrijeme Kraljevine SHS tj. Jugoslavije  u čast kralja Aleksandra I. Karađorđevića treba promatrati kao dio nastojanja onih snaga, prije svega u Bosni i Hercegovini, koje su se borile za početak izgradnje luke Ploča – Aleksandrovo zbog svojih gospodarskih interesa. U vrijeme Drugoga svjetskog rata gradu se vraća izvorno ime Ploča, ali talijanski

PLAKAT PLOce

fašistički ekspanzionisti (Italia Irredenta) rabe i nameću ime Porto Tolero (tal: luka za prekrcaj) što je ona u naravi i bila, i to za prijevoz sirovina iz Bosne u Italiju. Bio je to dio sustavne politike fašističke Italije koja nije pobijala hrvatstvo i slavenstvo tek običnim mjerama od zgode do zgode, već je to činila jedinstvenim planom, posežući i za mjestima na formalnom teritoriju NDH. Mjesta i sela, brda i doline, potoci i rijeke su nijeme i bespomoćne; one se neće buniti i neće zadati nikakvog posla. Davanje imena gradu Kardeljevo u čast jugoslavenskog komunističkog lidera, Slovenca Edvarda Kardelja, u dva navrata, bio je ekonomski lucidan i politički potez pločanskih komunista u svojim nastojanjima da zaštite razvoj grada od prepreka koje su pred njega postavljale druge lučke sredine, te kako bi od središnjih tijela republičkih i državnih vlasti izvukli što više sredstava za investicije u svom mladom gradu, koji se isključivo temeljem razvitka Luke Ploče – Kardeljevo, iz malog ribarskog naselja, postupno mogao razviti u sadašnje urbano središte na ušću Neretve.

Grad Ploče ili Kardeljevo je eklatantan primjer procesa industrijalizacije i urbanizacije u društveno-političkim uvjetima samoupravnog socijalizma Jugoslavije. Zaključkom Skupštine općine Kardeljevo 9. kolovoza 1990. gradu se vraća ime Ploče, plural izvornog imena Ploča.

 

Hrvoje Barbir Barba

predsjednik OMH u Pločama

 

Share.

About Author

Comments are closed.