Za 79,5 hektara poljoprivrednog zemljišta za područje katastarskih općina Plina i Kobiljača pristiglo 288 ponuda. Na redu su Županija i resorno Ministarstvo

0

Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča, za područje katastarskih općina Plina i Kobiljača, usvojen je, bez rasprave, većinom glasova na Gradskom vijeću.

Predsjednik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta Danijel Štula podsjetio je na postupak koji je prethodio ovom Prijedlogu Odluke. Nakon donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, čemu je prethodio postupak javnog savjetovanja i Odluka o donošenju Programa na Gradskom vijeću, isti je poslan na prethodno mišljenje Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. Županija se nije očitovala u propisanom roku od 15 dana, što znači da nije imala primjedbi, dok je Ministarstvo poljoprivrede izdalo Suglasnost na Program. U postupku su sudjelovala i druga tijela od kojih su se tražila razna očitovanja, poput Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Hrvatskog centra za razminiranje, Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije, Služba za imovinsko-pravne poslove i Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, a na kraju i Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije koji je izdao suglasnost vezano uz ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za sam Program raspolaganja.

Nakon toga Vijeće je u veljači 2022. donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja, a prije toga imenovalo je Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta.  Grad Ploče je Odluku zajedno s popisom katastarskih čestica, odnosno proizvodno-tehnoloških cjelina (PTC-a) dostavilo Ministarstvu poljoprivrede i Dubrovačko-neretvanskoj županiji i raspisao Javni natječaj u periodu od 28. veljače do 30. ožujka 2022. godine.

Ukupno predviđena površina za zakup je iznosila 79,5 hektara na rok od 25 godina, a zemljište je bilo podijeljeno na ukupno 43 PTC-a.

9

Javno otvaranje dostavljenih ponuda održalo se 15. travnja 2022. godine, a pristiglo je ukupno 288 ponuda, od čega su tri bile nevažeće. Od ukupno pristiglih ponuda bilo je prijavljenih OPG-a 78 posto, obrta 14 posto i trgovačkih društava 8 posto.

Na 1. sjednici Povjerenstva je također utvrđeno kako je određeni broj ponuditelja premašio 10 hektara, koliko je najviše moguće dobiti u zakup, te je sukladno Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu RH Povjerenstvo utvrdilo da se ti ponuditelji pozovu radi podnošenja pisanih izjava kojima se trebaju očitovati od kojih PTC-a odustaju.

Na kraju analize nije izvršen odabir najpovoljnijeg ponuditelja na 9 PTC-a zbog toga što nije preostao niti jedan ponuditelj koji je dostavio ponudu.

Nakon što je izvršena kompletna analiza i ocjena svih ponuda održana je 2. sjednica Povjerenstva 13. veljače 2023. godine na kojoj je utvrđen konačan Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ploča (za područje katastarskih općina Plina i Kobiljača).

Štula je istaknuo kako je temeljna zadaća Povjerenstva bila provesti analizu i ocjenjivanje pristiglih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, ne ulazeći u ocjenu i ne komentirajući odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu kao niti popratnog Pravilnika. „Svakako je jako važno da znate da je ovo samo dio puta do potpisivanja ugovora o zakupu jer u narednim koracima potrebno je Odluku dostaviti na mišljenje Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede koje će ili dati ili neće dati suglasnost ili će tražiti određene ispravke ili pak nešto treće, a tek nakon dobivanja Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede započinje postupak izrade nacrta ugovora o zakupu koje prethodno mora odobriti nadležno županijsko državno odvjetništvo, bez čijeg pozitivnog mišljenja nema sklapanja ugovora o zakupu“, rekao je Štula.

 

Share.

About Author

Comments are closed.