Sazvana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča

0

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča Aleksandar Ostojić sazvao je 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za 26. rujna 2023. godine.

Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, Gračka 2, s početkom u 18,00 sati.

PREDLOŽENI DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 21. kolovoza 2023.

godine

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 1. siječnja do 30.

lipnja 2023. godine s:

– Izvješćem o izvršenju Programa i mjerila održavanja komunalne infrastrukture i načinu

raspodjele sredstava komunalne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

godine;

– Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine;

– Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 1. siječnja do 30.

lipnja 2023. godine

– Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 1. siječnja do 30.

lipnja 2023. godine

– Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od 1. siječnja

do 30. lipnja 2023. godine

 1. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

godine

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
 2. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča (za katastarske općine

Komin i Opuzen I).

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča (za katastarske općine Plina

i Kobiljača).

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ploča

 1. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za pružanje dimnjačarskih usluga na području Grada

Ploča

 1. Financijsko izvješće s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

 1. Izvješće o radu Javne ustanove „Dječji vrtić Ploče“ za pedagošku godinu 2022./2023.
 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće s Izvješćem o radu Upravnog vijeća Javne ustanove

„Pučko otvoreno učilište Ploče“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne ustanove „Vatrogasna postrojba Grada Ploča” za

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

 1. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Dom športova Ploča“

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

 1. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Javne ustanove „19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za 26. rujna 2023. godine.

 

Share.

About Author

Comments are closed.