Proračun Grada Ploča za 2024. godinu 13,4 milijuna eura

0

Proračun Grada Ploča za 2024. godinu iznosi gotovo 13,4 milijuna eura, odlučili su većinom glasova gradski vijećnici u Pločama. Za prijedlog proračuna glasovalo je osmero vijećnika SDP-a i MOST-a, dok je četvero vijećnika iz HDZ-a i Pločanske stranke bilo protiv. Projekcija proračuna za 2025. godinu projicirana je u iznosu  od oko 14,2 milijuna eura i nešto više za 2026. godinu. Prije toga, također većinom glasova vladajuće većine u Pločama, usvojen je rebalans  proračuna za 2023. godinu. Ukupni prihodi proračuna po prvom rebalansu iznose 9,9 milijuna eura i manji su za dva milijuna eura u odnosu na ukupno planirane prihode po planu proračuna za 2023. Nije bilo rasprave ni o rebalansu ni o proračunu Grada Ploča.

2

Od ukupno planiranih proračunskih prihoda za iduću godinu, prihod od poreza, kao jedan od najznačajnijih proračunskih prihoda jedinica lokalne samouprave, planiran je u iznosu od 2,8 milijuna eura, planirani prihodi od prodaje zemljišta su gotovo 2,2 milijuna eura, prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznos nešto većem od milijun eura, a planirani prihodi od komunalne naknade su 2,4 milijuna eura. Pomoći iz inozemstva i  od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu nešto većem od četiri milijuna eura.

Vijećnici su, među ostalim, na sjednici Vijeća usvojili Odluku o raspoređivanju sredstava iz gradskog proračuna za financiranje redovitih političkih aktivnosti u idućoj godini. Ukupni iznos osiguranih proračunskih sredstava je 8,1 tisuća eura, a određena su u visini od 540 eura po članu Gradskog vijeća. Tako SDP-u (sedmero vijećnika) pripada 3 780 eura, HDZ-u (četvero vijećnika) 2 160 eura, Pločanskoj stranci (dvoje vijećnika) 1 080 eura, a HSS-u i MOST-u, koji imaju po jednog vijećnika, po 540 eura.

Share.

About Author

Comments are closed.