Konzervirano nalazište amfora u koritu Neretve kod Komina, uskoro kreću radovi na mobilnoj brani protiv zaslanjenja

0

Da bi se poljoprivreda mogla razvijati potrebno je osigurati kvalitetnu vodu za zalijevanje u sklopu projekta zaštite od zaslanjenja tala i voda u dolini donje Neretve. Tim projektom predviđena je izgradnja mobilne pregrade na rijeci Neretvi kojom bi se trebao zaustaviti prodor slane vode iz nizvodnog toka u uzvodni tok rijeke, kako bi se uzvodno formirao bazen svježe “nezaslanjene” vode, a koja bi se sustavom tlačne distribucijske mreže transportirala na poljoprivredne površine. Na taj način bi se iz površinskog sloja tla ispirala sol te ujedno osigurala kvalitetna voda za puni uzgoj poljoprivrednih kultura u dolini Donje Neretve. Vrijednost projekta je 73,5 milijuna eura. Projekt se namjerava financirati kroz operativni program konkurentnost i kohezija za programsko razdoblje 2021. – 2027., javlja Dubrovacki vjesnik

Do kuda je stigao projekt obrane od zaslanjenja u dolini Neretve s obzirom na podvodni arheološki lokalitet koji je pronađen od mjesta Komin ? Je li nalazište konzervirano i kada bi konkretni radovi trebali započeti ?-pitali smo u Hrvatskim vodama.

– Projekt zaštite od zaslanjenja tala i voda u dolini donje Neretve je u potpunosti pripremljen. Ishođeno je svih 6 građevinskih dozvola. Izrađena je studija izvodljivosti. Kako je postupak procjene utjecaja na okoliš i prirodu proveden davne 2011. godine izrađena je nova studija utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu utjecaja na ekološku mrežu, te je pokrenut i u tijeku je novi postupak procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu, a sve radi usklađenja postupka sa zahtjevima Direktive Vijeća 2013/17/EU o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, ističu u Hrvatskim vodama.

Nakon što je ishođena građevinska dozvola za mobilnu pregradu Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovnik 14.08.2020. godine obavijestilo je Hrvatske vode o “otkriću podvodnog arheološkog lokaliteta na poziciji planirane mobilne pregrade na rijeci Neretvi”. Kako će lokalitet biti direktno ugrožen izgradnjom planirane pregrade na rijeci Neretvi, sukladno naputcima Konzervatorskog odjela u Imotskom, Hrvatske vode su tijekom 2021. godine provele podvodni terenski pregled korita rijeke Neretve. Rezultat rekognisciranja šireg područja lokacije planirane pregrade je pronalazak ostataka dvaju drvenih plovila, te mnoštvo keramike koja datira u razdoblje antike. U drugoj fazi tijekom 2022. godine istraženo je 5 podvodnih arheoloških sondi u užoj zoni planirane gradnje, te je Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Imotskom, temeljem tog istraživanja donijelo Program konzervatorsko-restauratorskih radova kojima se planira provedba sustavnih mjera zaštite arheološkog lokaliteta na području s izravnim utjecajem planirane gradnje.

– Hrvatske vode su 12.04.2023. godine s Institutom za pomorsku baštinu ARS NAUTICA iz Pašmana zaključile Ugovor o uslugama provedbe zaštitnih podvodnih arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova nalaza brodoloma u Neretvi između naselja Komin i Opuzen na lokaciji izgradnje brodske prevodnice i mobilne pregrade. U razdoblju 3. svibnja do 30. lipnja 2023. godine Institut za pomorsku baštinu ARS NAUTICA proveo je zaštitna podvodna arheološka istraživanja na lokaciji buduće brodske prevodnice i mobilne pregrade na rijeci Neretvi koja su pokazala kako je riječ o manjim skupinama amfora koje su koncentrirane na površini dužine 60 m i maksimalne širine 20 m. Iako je riječ o relativno velikoj koncentraciji amfora na relativno maloj površini, moguće je sa sigurnošću potvrditi kako na ovoj lokaciji nema tragova pravog brodoloma tj. ostataka brodske konstrukcije koji bi potvrdili kako se na dnu rijeke nalazi potonuli brod s teretom amfora. Tijekom istraživanja iz pijeska i mulja izvađene su sve čitave i fragmentirane amfore te ulomci i cjeloviti primjerci keramičkog posuđa. Teren je detaljno površinski pregledan, a s istraženog područja uklonjeni su svi arheološki nalazi, pa radovi na izgradnji mobilne pregrade i brodske prevodnice uz arheološki nadzor mogu započeti, zaključuju u Hrvatskim vodama.

Stanislav Soldo/Dubrovacki vjesnik

Slika: rogotin.hr

Share.

About Author

Comments are closed.