PU DNŽ ZAPOŠLJAVA Za posao policijskog službenika uvjeti su da nije član stranke i da je dostojan službe. Evo kako se odlučuje tko je dovoljno dostojan

0

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisala je javni natječaj kojim traži kandidate za dva radna mjesta policijskog službenika u PP Dubrovnik te po pet policijskih službenika za graničnu kontrolu i policijskih službenika za zaštitu granice u PGP Gruda. Najtječaj je još uvijek otvoren, a stručni uvjeti su srednja stručna sprema, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i zvanje policajac ili viši policajac, javlja Dubrovacki vjesnik

Dok se ovih dana raspavlja o uvjetima i provjeravama po službama, evo podsjetnika da ne može svatko biti policijski službenik.

Osoba koja se prima u policiju na spomenuta radna mjesta mora ispunjavati i sljedeće uvjete: imati hrvatsko državljanstvo, biti mlađa od 30 godina, kod prvog zaposlenja, imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe i ne smije biti član političke stranke.

Posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu. Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan posebnim pravilnikom koji nalaže da se u obavljanju provjere prikupljaju:

  1. identifikacijski podaci i podaci o osobama s kojima živi u zajedničkom kućanstvu,
  2. podaci o kaznenim postupcima koji se trenutačno vode i podaci iz kaznenih evidencija,
  3. podaci o optužnim prijedlozima i prekršajnim nalozima i podaci iz prekršajnih evidencija,
  4. informacije i obavijesti o radnim osobinama,
  5. informacije i obavijesti o životnim navikama,
  6. ostali sigurnosno značajni podaci.

Provjera se obavlja neposrednim razgovorom s provjeravanom osobom, ostvarivanjem uvida u javne izvore, službene evidencije i zbirke podataka nadležnih državnih i javnih tijela, uvidom u evidencije i poslovnu dokumentaciju koju su subjekti dužni voditi sukladno zakonu, neposrednim razgovorom s drugim osobama te opažanjem policijskog službenika koji obavlja provjeru. U konačnici, za ocjenu osobne dostojnosti provjeravane osobe osniva se Povjerenstvo kojeg čine predsjednik i dva člana.

Silvia Rudinović/Dubrovacki vjesnik

Slika: rogotin.hr ilustracija

Share.

About Author

Comments are closed.